3D ART

ХОЛОЛЕД 3Д АРТ е екип от високо квалифицирани 3D аниматори и дизайнери на рекламни клипове.

За изработка на видео рекламни клипове с 3д холограмен ефект ХОЛОЛЕД е подбрал екип от 3д аниматори и дизайнери с много опит. Работата със софтуера за компютърна анимация и пост видео обработка изискват години и специфични умения които се придобиват единствено в екипна работа по високобюджетни продукции. С навлизането на филмови компании в България като Nu Image, Millennium Films се създадоха условия за бързото навлизане на компютърната анимация и възможността наши специалисти в тази област да работят професионално със софтуер като AutoDesk MAYA, AutoDesk 3DMAX, Аdobe Аfter Еffectss и т.н.

ПредставянеХОЛОЛЕД е съвременна технология която кара компютърно генерираните 3д модели да оживеят пред нас.

Ефекта който се постига чрез ХОЛОЛЕД може да се предаде единствено на живо, но за тази цел е необходимо видео рекламните клипове да отговарят на специфични за технологията изисквания. Екипът на ХОЛОЛЕД 3Д АРТ дава възможнос на тази технология да достигне и до нас.